آخرین اخبار

کد خبر ۴۷۶۷۹۷ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰

دفاع اژه‌ای از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان+فیلم

سخنگوی قوه قضاییه: اگر یک مسئول در زمان کوتاهی صاحب ثروت هنگفت شد، نباید بپرسیم از کجا آورده ای؟
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :