کد خبر ۴۷۶۱۲۰ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷

سخن روحانی با منتقدان: مخالفت با دولت، ناشی از کم عقلی است!+فیلم

عکس تزئینی است
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :