کد خبر ۴۷۵۹۰۴ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲

انگشتری هدیه فرزند شهید مدافع حرم برای رهبرانقلاب+فیلم

هدیه جالب یک فرزند شهید مدافع حرم برای رهبر معظم انقلاب
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :