آخرین اخبار

کد خبر ۴۷۲۷۶۴ انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۳
عضو هیات علمی دانشگاه قم تشریح کرد:

جزئیات طراحی و اجرای پل هشتم اهواز

عضو هیات علمی دانشگاه قم گفت: پل هشتم اهواز یکی از زیباترین پل‌های ترکه‌ای اجرا شده در کشور بوده که به طور بومی در کشور طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش ذاکرنیوز، احسان دهقانی صبح امروز در نخستین کنفرانس ملی تخصصی مهندسی پل با رویکرد مدیریت شهری که در سالن همایش‌های رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به جزئیات اجرایی و طراحی پل هشتم اهواز، اظهار کرد: این پل یک دهانه 212 متری در وسط و دو دهانه 78 متری در طرفین است که طول کلی پل 643 متر است.
عضو هیات علمی دانشگاه قم عرض این پل را در حدود 20 متر عنوان کرد و گفت: سطح کلی این پل حدود 21 هزار مترمربع است و شمع‌هایی به طول 30 متر و ستون‌هایی به ارتفاع 25 متر و پایلون‌هایی به ارتفاع 60 متر در این پروژه اجرا شده است.
دهقانی بیان کرد: این پل دو مرتبه طراحی صورت گرفت که دلیل نیاز به تغییر طرح به دلیل عقب بودن اجرا از برنامه زمان بندی اولیه به مدت حدود چهار سال، نیاز به موازی سازی عملیات اجرایی و نیاز به خرید خارجی برای تجهیزات قالب روند افقی، تسهیل اخذ مجوز از متولی رودخانه کارون برای احداث پایه موقت و کاهش وزن کابل ترکه‌ای بوده است.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :