کد خبر ۴۷۲۱۵۲ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۰

تصویر +محمد ثلاث راننده اتوبوس سفید رنگی که ماموران ناجا را زیر گرفت.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :