آخرین اخبار

کد خبر ۴۷۲۱۳۰ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۳

حمله وحشیانه یکی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم+فیلم

حمله وحشیانه یکی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردمو مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران. گفته میشود ۴مامور پلیس به شهادت رسیده‌اند
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :