آخرین اخبار

کد خبر ۴۷۰۲۶۲ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴
سعید ذاکری

نفوذ مدنی جدی است!!

دستگیری شبکه‌ نفوذی در کشور که به بهانه‌ فعالیت‌های #زیست‌محیطی مشغول #جاسوسی و ارائه‌ اطلاعات به دشمن بودند و حتی گفته می‌شود برخی از اعضای این شبکه به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده و #اطلاعات_نظامی و امنیتی را به دشمن می‌دادند، جدی و واقعی بودن #خطر_نفوذ_دشمن را نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس سیاسی ذاکرنیوز، دستگیری شبکه‌ نفوذی در کشور که به بهانه‌ فعالیت‌های #زیست‌محیطی مشغول #جاسوسی و ارائه‌ اطلاعات به دشمن بودند و حتی گفته می‌شود برخی از اعضای این شبکه به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده و #اطلاعات_نظامی و امنیتی را به دشمن می‌دادند، جدی و واقعی بودن #خطر_نفوذ_دشمن را نشان می‌دهد.

در واقع، آنگاه که از خطر نفوذ دشمن سخن به میان آمد، شاید خیلی‌ها #تصور_نمی‌کردند دشمن تا این حد بتواند در کشور نفوذ کند؛ از این‌رو، در آن زمان ‌نفوذ را « #توهم» خودساخته‌ یک جریان و ابزاری برای تخریب جریانی دیگر دانستند؛ اما اکنون با گذشت سه سال از آن هشدارها و توصیه‌ها، خطر نفوذ دشمن بیش از هر زمان دیگری ملموس شده است. نکته‌ مهم در این زمینه این است که در شرایطی که دشمن به طور جدی درصدد نفوذ در کشور است و هر روز گوشه‌ای از اقدامات و #توطئه‌های آن برای این منظور کشف می‌شود، برخی در داخل کشور هنوز درصدد #تخطئه و زیرسؤال بردن سدکنندگان نفوذ و #مدافعان حریم امنیت و استقلال کشور و در رأس آنها سازمان توانمند، جهادی و انقلابیِ #اطلاعات_سپاه هستند.

به بیان دیگر، وقایعی از جمله دستگیری شبکه‌ نفوذی در #مطبوعات و رسانه‌های کشور در سال 94 و هم‌اکنون دستگیری شبکه‌ نفوذی که به بهانه محیط زیست فعالیت‌های جاسوسی ویژه انجام می‌دادند به دست سازمان اطلاعات سپاه و مواردی از این دست، دقت، شجاعت، صراحت، تیزبینی، جهادی بودن، تخصص توأم با مسئولیت این سازمان خدمتگزار را نشان می‌دهد و در شرایطی که روز به روز نقشه‌ دشمن برای نفوذ عینیت و واقعیت بیشتری می‌یابد، ضروری است که از زحمات و خدمات ارزشمند این #سازمان_انقلابی بیش از هر زمان دیگری تقدیر و تشکر شود. درواقع، انقلابی بودن، جهادی بودن، #سهل‌اندیش نبودن، اقدام بموقع و به اندازه انجام دادن و...، مجموعه‌ ویژگی‌هایی هستند که سازمان اطلاعات سپاه با برخورداری از آنها در سال‌های اخیر توانسته است کارنامه‌ درخشانی را از خود، در دفاع از حریم امنیت، عزت و استقلال کشور و #حفظ_دستاوردهای_ملت، نظام و انقلاب به نمایش بگذارد. از این‌رو، بر همه‌ دوستداران عزت و استقلال کشور فرض است ضمن بی‌توجهی به اقدامات دشمنان برای #تخریب وجهه و زیرسؤال بردن اقدامات این نهاد ارزشمند، قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ آن باشند.

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir