کد خبر ۴۶۹۳۷۴ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۸

تصویر/ سفیر روسیه در ایران سوار بر سوخو سوپرجت ۱۰۰ روسی

لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در نمایش یک فروند سوخو سوپرجت ۱۰۰ روسی در فرودگاه مهرآباد تهران شرکت کرد.

لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در نمایش یک فروند سوخو سوپرجت ۱۰۰ روسی در فرودگاه مهرآباد تهران شرکت کرد.     سفیر روسیه در ایران سوار بر سوخو سوپرجت ۱۰۰ روسی

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :تهران