آخرین اخبار

کد خبر ۴۶۸۶۴۹ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۰

فیلم جديد از جنگنده اف 16 سرنگون شده ارتش رژيم صهيونيستي

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir