کد خبر ۴۶۷۹۱۳ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۲

مفاسد اقتصادى ايران، به دلیل شرايط حاكم بر اقتصاد ايران است

شیراز- ذاکرنیوز- صادق زيباكلام استاد علوم سياسى دانشگاه تهران در نشستى به دعوت حزب ندای ایرانیان فارس، شامگاه شب گذشته در شيراز برگزار شد شرکت کرد.

به گزارش ذاکرنیوز، صادق زيباكلام استاد علوم سياسى دانشگاه تهران در نشستى كه شامگاه شب گذشته در شيراز به دعوت حزب ندای ایرانیان فارس برگزار شد در مورد علل وجود مفاسد اقتصادى در ايران گفت: چرا على رغم اينكه اينهمه با فساد مبارزه مى شود و عزم مسئولان در مبارزه با فساد جزم است باز اينهمه فساد وجود دارد و فساد از در و ديوار اين مملكت مى ريزد و نه تنها فساد كم نشده است بلكه بسيار بيشتر شده است و اگر شما سوال كنيد در ٢٢بهمن سال٥٧ چند پرونده فساد اقتصادى داشتيم و ١٠ سال بعد سال٦٧ و ٧٧ و٩٧ چند پرونده داشته و خواهيم داشت مى بينيد كه مفاسد اقتصادى زياد شده و زاد و ولد داشته است.
وی گفت: مشكل چيست؟
مشكل مفاسد اقتصادى ايران، شرايط حاكم بر اقتصاد ايران است و مادامى كه اقتصاد دولتى بماند هيچ محصول ديگرى بوجود نخواهد آمد.
زيباكلام ادامه داد: از خود بپرسيم چرا در كشورهايى مانند هند، ژاپن، آلمان، هلند، تركيه و... پرونده فساد اقتصادى وجود ندارد و يا اگر وجود دارد تعداد آن بسيار كمتر است و تعداد آن با اينجا يكى نيست و آن كشورها چه كرده اند كه در زمينه نداشتن مفاسد اقتصادى موفق هستند. وى افزود: آمار نشان مى دهد كشور تركيه سالانه ١٥٠ ميليارد دلار صادرات دارد در حالى كه اين كشور گاز و نفت ندارد.
زيباكلام در بخش ديگرى در پاسخ اين سوال كه اقتصادهاى ليبرال نيز دچار مشكل مى شوند و جواب شما در اين باره چيست؟
گفت: اما سوال اين است كه وقتى اين اقتصادها دچار مشكل مى شوند چگونه از اين بحران ها خارج مى شوند و جواب آنست از راه عقل سليم، خردگرايى، علم اقتصاد و بايد بدانيم كه با ايدئولوژى نمى توان از بحران اقتصادى خارج شد.
وى در بخش پايانى صحبتهاى خود گفت: اگر همين قوانين فعلى و موجود در جمهورى اسلامى به خوبى عمل و اجرا شود بسيارى از مشكلات كشور كاهش مى يابد.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir