کد خبر ۴۶۷۵۴۸ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۹
کارگردان فیلم جنجالی و پرحاشیه امپراطور جهنم:

درباره آخوند انگلیسی و هر کلاه و عمامه‌داری فیلم می‌سازم اما سفارشی نه!+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir