آخرین اخبار

کد خبر ۴۶۶۷۰۸ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶

آتش نشانان در حال آماده شدن براي رفتن به طبقه منفي چهار ساحتمان آتش گرفته وزارت نیرو+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :