کد خبر ۴۶۶۶۴۵ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۲۳

توضیحات استاندار تهران در خصوص تیراندازی محدوده نهاد ریاست جمهوری+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :