آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۹۶۱۵ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۳۰
جمیل ثامریون مسئول بین المللی خبرگزاری ذاکر نیوز العربیه از ماهشهر- ایران

در سوگ سرنشینان کشتی سانچی بویژه مرحوم سر ملوان غنی ثامری

و ایران نام زنی است که هر روز به یک زبان در وداع فرزندانش مرثیه می سراید.

خوزستان ذاکر نیوز:بندر ماهشهر 

 

در سوگ سرنشینان کشتی سانچی" بویژه مرحوم سر ملوان غنی ثامری 

از جمیل ثامریون مسئول بین المللی خبرگزاری ذاکر نیوز العربیه در ایران

بعد از " تو "

تمام ایران به یکباره فرو ریخت

و بیشتر از این کشتی قلب مردم سرزمینت سوخت

این شعله ها بالاخره خاموش میشوند اما مطمئن باش!

چراغ قهرمانی ات تا ابد روشن است.

راستی ... شعله های قلب مادرت را چگونه خاموش کنیم؟؟

ملوانان سرزمین من ! قهرمانهای آبهای آزاد!

روحتان شاد.

یادتان همیشه در قلب های ما آکنده خواهد بود.

و ایران نام زنی است که هر روز به یک زبان در وداع فرزندانش مرثیه می سراید.

1396/10/28

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :