کد خبر ۴۵۹۱۰۵ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۱

برخورد ناو جنگی با موج شکن در دریای خزر+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir