کد خبر ۴۵۹۰۴۵ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۷
در صحبت با مهر مطرح گردید:

برنامه وزارت ورزش برای مجامع/ برپایی دو انتخابات تا انتهاء سال

به گفته مسئول امور مجامع فدراسیون ها، وزارت ورزش تا انتهاء سال تنها دو مجمع انتخاباتی دیگر برای فدراسیون ها بر پا خواهد نمود.

مهدی مستجاب الدعوه در صحبت با ذاکرنیوز با یادآوری اینکه وزارت ورزش در یکی دو ماه پیش مجامع انتخاباتی بسیاری را برای فدراسیون ها برگزار کرد، به پرسشی مبنی بر اینکه «تا انتهاء سال برپایی مجمع انتخاباتی چند فدراسیون دیگر در دستور کار قرار دارد؟»، جواب داد. 

در حقیقت این آخرین انتخاباتی هست که پیش از انتخابات کمیته ملی المپیک خواهیم داشت. بعد از انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک و تا انتهاء سال هم دو مجمع انتخاباتی دیگر برگزار می گردد.

مسئول امور مجامع فدراسیون ها تأکید کرد: ورزش های جانبازان و معلولان و پرورش اندام دو فدراسیونی می باشند که برپایی مجامع انتخاباتی آنان در برنامه وزارت ورزش هست اما به علت مشخص نبودن وضع کاندیداهای آنان، هنوز زمان برپایی مجامع شان مشخص نشده هست. 

 مستجاب الدعوه درباره مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان اظهار کرد: دوره چهارساله رئیس خسروی وفا اواسط بهمن ماه به سرانجام می رسد.   فهرست کاندیداهای رئیس این فدراسیون برای تائید صلاحیت ارسال شده اما هنوز هیچ دستاوردی اعلام نشده هست.

درباره این فدراسیون هم سریعا بعد از مشخص گردیدن نتیجه ارزیابی صلاحیت کاندیداها نسبت به تعیین زمان مجمع انتخاباتی اقدام می کنیم. 

 مسئول امور مجامع فدراسیون ها تاکید کرد: در کل تا انتهاء سال بجز این دو فدراسیون، مجمع انتخاباتی دیگری برای فدراسیون ها نداریم اما مطمئنا تا انتهاء سال مجامع سالیانه بسیاری در فداسیون ها خواهیم داشت که به منظور عرضه گزارش کارکرد سال کنونی، تقویم سال آینده، گزارش مالی و ...  وی یادآور گردید: بعضی فدراسیون ها در نیمه نخست سال کنونی مجمع سالیانه داشتند. 

مجمع بعدی این دسته فدراسیون ها سال آینده برگزار می گردد اما سایر فدراسیون ها تا پیش از انتهاء سال مجمع عمومی سالیانه خواهند داشت. هر یک از فدراسیون ها درباره زمان برپایی مجمع با وزارت ورزش هماهنگ می کنند.  مستجاب الدعوه اظهار کرد: تا به امروز مشخص شده که مجمع سالیانه فدراسیون ورزش های همه گیر ۲۷ دی ماه برگزار می گردد. 

زمان مجمع دیگر فدراسیون ها هنوز مشخص نشده هست.  

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :ورزش