کد خبر ۴۵۸۱۶۳ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۳
با حضور نماینده وزارت کشور

چهارمین دوره انتخابات محور صنفی سردفتران ازدواج و طلاق برگزار گردید

با حضور نماینده وزارت کشور چهارمین دوره انتخابات محور صنفی سردفتران ازدواج و طلاق برگزار شده و اعضای تازه هیات مدیره انتخاب گردیدند.

به گزارش ذاکرنیوز،‌ چهارمین دوره انتخابات محور صنفی سردفتران ازدواج و طلاق با حضور قاطبه سردفتران ازدواج و طلاق و نماینده وزارت کشور در سالن محور سردفتران و دفتریاران به دعوت رئیس محور برگزار گردید.

اعضای منتخب به مدت سه سال عهده دار سمت هیات مدیره محور صنفی سردفتران ازدواج و طلاق کشور می باشند.

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :ازدواج متارکه