کد خبر ۴۵۸۰۳۱ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
ریاست سازمان غذا و دوا خبر داد؛

انتصاب اپلیکیشن ثبت آسیب ها دارویی بر روی تلفن همراه های موبایل

ریاست سازمان غذا و دارو، از انتصاب یک برنامه نرم افزاری برای گزارش دهی آسیب ها دارویی بر روی تلفن همراه های موبایل تا انتهاء سال جاری اطلاع داد.

وی با اشاره به ارزش مبحث آسیب ها دارویی، اضافه کرد: یکی از نکات ارزشمند در ورود یک دوا به لیست دارویی کشور، مبحث اثربخشی دوا هست.

معاون وزیر، همکاری تیم درمانی در عرضه گزارش از آسیب ها دارویی را مورد تاکید قرارداد و عنوان کرد: این گزارش ها در سیاستگذاری های دارویی به ما خیلی مساعدت می کند.

ریاست سازمان غذا و دوا، علاوه بر این به اثربخشی دوا ها در اقوام متفاوت اشاره نمود و اضافه کرد: با توجه به این که خود بیمار ها هم گزارشهای خوبی از اثربخشی دوا ها عرضه می دهند، در نتیجه میتوان مبحث اثربخشی دوا ها در اقوام متفاوت را مورد توجه قرارداد.

اصغری از پرده برداری یک برنامه نرم افزاری بر روی تلفن همراه های موبایل تا انتهاء سال اطلاع داد و عنوان کرد: با انتصاب این اپلیکیشن، همه مردم توان دارند آسیب ها دارویی را گزارش کنند.

منبع :
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir