کد خبر ۴۵۷۷۸۷ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰
#خنزیم

ادعای مضحک شبکه من‌وتو درمورد اغتشاشات در ایذه+فیلم

شهر ساقط شد ولی #سپاه از راه #دریا وارد شد و شهر را از معترضان پس گرفت!
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :