کد خبر ۴۵۷۷۲۵ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸

تخریب اماکن عمومی نهاوند در اغتشاشات اخیر+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :