کد خبر ۴۵۷۵۹۴ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۲

از میدان ولیعصر تهران ببینید امنیت کامل و آرامش برقرار است،حتی شلوغ هم نیست!+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
0
سعید ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۰

با بستن تلگرام .ایسنا.که مشکل حل نمیشه چرا نمیفهمید مردم گرسنه ان بیکارن.ازاون طرف آقا.آقازاده میخورن میچرن .. جالب اینه منت هم سر مردم میزارن

پاسخ