کد خبر ۴۵۷۴۹۲ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۲
بدون شرح...

فرمایشات امام خمینی (ره) در مورد اعتراضات+فیلم

 


 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir