کد خبر ۴۵۵۸۴۳ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۹
شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان شعبه خوزستان ‌

(پنجاه و ششمین برنامه حزب در سال 96) را برگزار می کند.

موضوع : نقش نیروها‌ی مقاومت در توازن قدرت و مقابله با سیاستها‌ی مداخله‌گرانه‌ی امریکا در خاورمیانه

خوزستان ذاکر نیوز:

شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان شعبه خوزستان ‌دویست و پنجاهمین برنامه حزب (پنجاه و ششمین برنامه حزب در سال 96) را برگزار می کند.

موضوع : نقش نیروها‌ی مقاومت در توازن قدرت و مقابله با سیاستها‌ی مداخله‌گرانه‌ی امریکا در خاورمیانه

سخنران:استاد‌مجیدمهاجرانی(دکترای روابط‌بین‌الملل ،عضو دفتر سیاسی حزب ندای ایرانیان)

مکان:خانه احزاب(امانیه نبش سقراط شرقی ساختمان سابق بنیاد ملی نخبگان طبقه دوم، خانه احزاب استان خوزستان)

زمان: سه‌شنبه۹۶/۹/۲۸راس ساعت ۱۸:۰۰ تشريف فرمايي عزيزان راس ساعت مقرر مزيد امتنان است ( حضور برای عموم آزاد است)

خبرنگار استان خوزستان سیده نگین دیده بان 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :