کد خبر ۴۵۵۸۳۶ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۱
پلیس راهور استان خوزستان

آخرین مهلت استفاده از بخشودگی دوبرابری جریمه های دیرکرد  صورتحساب تخلفات راهنمایی و رانندگی تا پایان آذرماه است.

این فرصت قابل تمدید نیست و تصمیمی برای تمدید آن گرفته نشده است.

‍ خوزستان ذاکر نیوز:

قابل توجه مالکین و رانندگان گرامی  

  چهار روز تا پایان مهلت استفاده از بخشودگی تخلفات رانندگی

آخرین مهلت استفاده از بخشودگی دوبرابری جریمه های دیرکرد  صورتحساب تخلفات راهنمایی و رانندگی تا پایان آذرماه است.

این فرصت قابل تمدید نیست و تصمیمی برای تمدید آن گرفته نشده است.

پلیس راهور استان خوزستان 

خبرنگار استان خوزستان :سیده نگین دیده بان

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :