کد خبر ۴۵۵۵۴۲ انتشار : ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴
براساس لایحه بودجه؛

بیشترین و پایین ترین بودجه دانشگاههای بزرگ/ اعلام بودجه ۴۲ دانشگاه

براساس لایحه بودجه سال ۹۷ در میان دانشگاه های بزرگ کشور دانشگاه صنعتی شیراز پایین ترین بودجه و دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود تعلق داده اند.

به گزارش ذاکرنیوز، لایحه بودجه سال ۹۷ روز ۱۹ آذرماه از سوی ریاست جمهور به مجلس شورای اسلامی عرضه گردید که در این لایحه تخمین بودجه دانشگاه های کشور نیز اعلام گردید.

طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس دانشگاه تهران با تخمین بودجه ۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بیشترین بودجه را در میان دانشگاه های کشور به خود تعلق داده هست.

این درحالی هست که دانشگاه صنعتی شیراز در میان دانشگاه های بزرگ کشور پایین ترین بودجه را داشته هست.

علاوه بر این در میان ۱۳ دانشگاه برتر کشور دانشگاه خواجه نصیر پایین ترین بودجه را به خود تعلق داده هست. 

جدول تخمین بودجه دانشگاه ها در لایحه بودجه سال ۹۷

ردیف دانشگاه عملکرد ۹۵ مصوب ۹۶ جمع
۱ الزهرا ۹۰۷.۸۶ ۱.۰۴۶.۱۷۷ ۱.۳۵۶.۸۹۳
۲ بین المللی امام خمینی(ره) ۵۹۳.۱۳۲ ۷۴۶.۵۹۵ ۹۷۴.۶۳۹
۳ تهران ۳۹۴.۵۳۴ ۴.۶۸۱.۸۳۰ ۸.۸۴۰.۱۱۵
۴ شهید بهشتی ۱.۴۶۷.۳۰۲ ۱.۱۸۱۳.۸۲۵ ۳.۶۶۹.۸۶۵
۵ اصهفان ۱.۲۹۶.۴۰۴ ۱.۵۵۱.۹۶۵ ۲.۲۸۰.۴۰۰
۶ صنعتی اصفهان ۱.۱۳۶.۶۵۷ ۱.۳۳۶.۷۶۴ ۲.۱۸۷.۸۰۰
۷ علامه طباطبایی ۹۸۸.۴۴۶ ۱.۱۵۹.۵۳۴ ۲.۳۳۱.۴۴۳
۸ فردوسی مشهد ۱.۷۳۶.۶۳۳ ۲.۱۲۷.۰۹۰ ۳.۴۷۸.۵۸۱
۹ صنعتی امیرکبیر ۹۳۸.۸۸۷ ۴۷۴.۱۰۳ ۱.۷۴۳.۵۰۴
۱۰ تربیت مدرس ۱.۷۲۸.۸۰۰ ۲.۰۶۲.۶۶۲ ۳.۰۶۷.۳۵۶
۱۱ علم و صنعت ۱.۱۳۶.۶۴۵ ۱.۳۳۲.۱۶۲ ۲.۴۸۱.۶۲۵
۱۲ شیراز ۱.۴۲۳.۸۷۵ ۵۴۴.۴۴۶ ۲.۲۲۲.۵۳۸
۱۳ صنعتی شریف ۸۲۷.۳۹۸ ۶۸۱.۸۷۵ ۱.۷۲۰.۸۱۲
۱۴ تبریز ۱.۱۸۶.۳۹۲ ۲۰۷.۱۴۰ ۲.۱۹۶.۶۲۵
۱۵ خواجه نصیر ۶۸۱.۸۴۱ ۸۲۲.۵۰۱ ۱.۲۷۲.۸۲۶
۱۶ بوعلی سینا ۹۴۷.۱۵۲ ۱.۱۴۱.۳۰۷ ۱.۵۴۶.۰۳۳
۱۷ صنعتی شیراز ۲۰۶.۷۱۳ ۲۶۸.۰۰۶ ۴۸۹.۹۸۳
۱۸ شهرکرد ۶۴۳.۶۷۰ ۸۰۳.۰۵۸ ۱.۲۰۷.۶۲۷
۱۹ محقق اردبیلی ۷۳۲.۸۲۲ ۹۵۹.۶۵۴ ۱.۲۸۸.۴۷۸
۲۰ شهید چمران اهواز ۱.۴۲۶.۳۲۸ ۱.۶۵۰.۸۵۹ ۲.۳۲۴.۱۰۱
۲۱ گیلان ۱.۰۸۹.۷۲۴ ۱.۳۴۷.۰۵۰ ۱.۸۳۱.۹۵۳
۲۲ لرستان ۶۸۵.۹۸۴ ۸۱۷.۷۷۸ ۱.۱۸۳.۲۲۳
۲۳ باهنر کرمان ۱.۱۵۰.۵۲۸ ۱.۳۷۶.۴۸۳ ۱.۸۴۱.۳۹۴
۲۴ رازی کرمانشاه ۹۸۴.۴۵۵ ۱.۱۶۷.۴۷۸ ۱.۶۲۴.۴۶۹
۲۵ کردستان ۶۹۷.۳۷۵ ۸۶۰.۵۰۸ ۱.۱۸۴.۴۳۸
۲۶ سیستان و بلوچستان ۱.۰۹۴.۰۷۶ ۱.۲۸۴.۳۹۸ ۱.۷۰۳.۷۰۶
۲۷ زابل ۱.۰۹۴.۰۷۶ ۱.۲۸۴.۳۹۸ ۱.۷۰۳.۷۰۶
۲۸ مازندران ۸۰۴.۹۳۷ ۹۹۵.۰۰۴ ۱.۲۹۲.۷۹۴
۲۹ یزد ۸۷۴.۵۰۹ ۱.۰۸۷.۷۷۴ ۱.۵۳۱.۴۶۲
۳۰ خوارزمی ۱.۰۱۱.۶۵۶ ۱.۲۰۹.۷۰۸ ۱.۹۱۷.۰۲۷
۳۱ کاشان ۵۳۲.۵۵۷ ۶۷۷.۶۲۲ ۹۵۷.۶۶۳
۳۲ اراک ۴۴۰.۹۲۳ ۵۶۷.۶۳۹ ۷۳۸.۱۰۴
۳۳ شاهد ۷۱۶.۱۵۹ ۸۸۵.۵۱۷ ۲.۳۸۹.۵۷۹
۳۴ ارومیه ۱.۲۰۲.۹۱۱ ۱.۴۵۲.۲۷۰ ۱.۹۴۴.۴۰۰
۳۵ ایلام ۳۷۶.۴۰۳ ۴۶۶.۳۵۸ ۶۴۷.۷۲۷
۳۶ هرمزگان ۳۸۳.۸۴۴ ۴۶۶.۲۶۷ ۷۱۹.۰۲۸
۳۷ خلیج فارس ۴۲۷.۰۷۸ ۵۶۷.۵۲۴ ۸۴۷.۲۸۶
۳۸ علوم کشاورزی و مراجع طبیعی گرگان ۴۹۸.۸۳۴ ۶۰۳.۶۱۳ ۷۸۹.۳۵۳
۳۹ سمنان ۸۵۰.۴۴۱ ۱.۰۰۵.۷۷۹ ۱.۴۴۶.۶۴۷
۴۰ زنجان ۷۶۶.۱۴۳ ۹۸۴.۸۵۲ ۱.۳۱۲.۶۹۰
۴۱ قم ۵۰۹.۵۵۹ ۶۵۲.۵۸۵ ۸۵۶.۸۰۸
۴۲ صنعتی شاهرود ۸۱۱.۱۸۷ ۹۴۳.۸۸۰ ۱.۲۰۵.۶۵۷

  ردیف دانشگاه عملکرد ۹۵ مصوب ۹۶ جمع ۱ الزهرا ۹۰۷.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :تهران