کد خبر ۴۵۵۵۳۹ انتشار : ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴
دلشاد تهرانی:

اخلاق، مستلزم جدایی ناپذیر عدالت است

مصطفی دلشاد تهرانی عنوان کرد: منهای حکومتِ اخلاق بر اقتصاد، عازم به عدالت نیست، که اخلاق، مستلزم جدایی ناپذیر عدالت، و اصول آن، اصول حاکم بر هر حوزه ای از زندگانی هست.

به گزارش ذاکرنیوز، متن زیر گفتاری از مصطفی دلشاد تهرانی هست که در ادامه می خوانید؛

اقتصادی توان دارد با عدالت قرین گردد که فرهنگ حاکم بر جامعه خواهان آن باشد که ارتباطات و مناسبات اقتصادی، و تولید و توزیع و استفاده، آلوده به ناپاکیِ اقتصادی نباشد. اگر فرهنگ عمومی مایل به پاکی اقتصادی نداشته باشد و آن را مطالبه نکند، سدّی بلند در مقابل عدالت اقتصادی برپا می گردد که تحقق آن را ناممکن می سازد. تمایل عمومی به پاکی اقتصادی و مبدل آن به مطالبه ای جدّی از خود، جامعه، حکومت و سازمان های اقتصادی عاملی بنیادی در بسامانی اقتصاد به سوی عدالت هست. در چنین فرهنگی، پاکی اقتصادی بر تمام ارتباطات و مناسبات اقتصادی، و تولید و توزیع و استفاده حکومت می کند و در تزاحم هر یک از این امور با پاکی اقتصادی، آن چه تقدم دارد، پاکی اقتصادی هست، چنان که امام علی(ع) تعلیم داده هست :

« در چنین فرهنگی، پاکی اقتصادی بر تمام ارتباطات و مناسبات اقتصادی، و تولید و توزیع و استفاده حکومت می کند و در تزاحم هر یک از این امور با پاکی اقتصادی، آن چه تقدم دارد، پاکی اقتصادی هست، چنان که امام علی(ع) تعلیم داده هست : «الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنی مَعَ الْفُجُورِ.»   نهج البلاغه ،نامۀ ۳۱

منهای حکومتِ اخلاق بر اقتصاد، عازم به عدالت نیست، که اخلاق، مستلزم جدایی ناپذیر عدالت، و اصول آن، اصول حاکم بر هر حوزه ای از زندگانی است؛ و با زیر پا گذاشتن آن، هیچ چیز به تندرستی نمی ماند. امیرمؤمنان علی(ع) در حکمتی که راهنمای زندگانی آدمی و ایمانی هست، فرموده هست :

«»  
همان ، حکمت ۱۲۳

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :تهران