کد خبر ۴۵۴۸۰۹ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
اعظم احمدی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

شرق شناسی از حاشیه های مکاسب شیخ انصاری

به گزارش سرویس قرآن و معارف ذاکرنیوز، یکی از اساتید محترم حوزه علمیه  قم خاطره‌ای از حضور خود در دانشگاه برکلی امریکا نقل کرده است که دانشجویان حواشی مکاسب شیخ انصاری را مطالعه می کردند و گویا نتیجه‌ای که برای کسی چون من حاصل میشود این مطلب است که درمکاسب شیخ انصاری مطالبی نهفته است که امریکا در تلاش است سریعتر از حوزویان به کشف آن نائل شود. پس ما نیز بایستی جدی‌تر و با رغبت بیشتری این کتابها را دنبال کنیم.

 خود استاد محترم در همان مطلب یادآور می‌شوند که ثمره ی این مطالعات در وزارت خارجه و سازمان سیا به بارخواهد نشست. این یعنی اینکه آنها صرفا برای شناخت مبانی معرفتی دولت، جامعه و دیگر صاحبان قدرت برای دخالت وطرح برنامه های مختلف درجوامع اسلامی دست به این کار می‌زنند نه اینکه دنبال کشف حقایق دینی یا حل گره های و مشکلات بشریت از داخل کتاب مکاسب باشند.

 باتوجه به آنچه که ادوارد سعید می‌گوید، غرب برای تعریف هویت خود ناگزیر از تعریف شرق بعنوان "غیر" و "دیگری" بود. برای همین با تاسیس شرق شناسی در حوزه های مختلفی چون مذهب، فرهنگ، جامعه و سیاست بعنوان منظومه معرفتی در پی شناساندن آن «دیگری» بود که در تقابل با خود قرار داشت. درحالی که این شناخت به دنبال دانش محض نبود بلکه برای تحکیم پایه های قدرت و هژمونی غرب در جوامع شرقی بود و تولید این دانش از همان ابتدا ماهیت سیاسی داست.

 در واقع نتیجه ی مطلب استاد حوزه به احتمال قوی باید اینگونه باشد: "بدین ترتیب وقتی چنین توجهی به کارهای ما وجود دارد ما چرا به کارهای آنان بی توجه بمانیم و مراکز غرب شناسی راه اندازی نکنیم؟
 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :