کد خبر ۴۵۴۵۳۷ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۴۰

فروش سیگار توسط کیوسک‌ها تخلف است

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به تولیدکنندگان و واردکننده کشوری و واحدهای توزیع استانی دارای مجوز فروش سیگار در صورت تخلف هشدار داد و اعلام کرد که توزیع سیگار توسط کیوسک ها و نیز خرده فروشان کنار خیابان غیرقانونی بوده و تخلف به شمار می‌آید.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir