کد خبر ۴۵۴۴۸۷ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷

مشارکت شهرداری در واقعه ی نیمروز/ «تصویر شهر» خلاف قانون عمل نکرده

معاون نظارت شورای شهر تهران عنوان کرد: شهرداری در ساخت فیلم واقعه ی نیمروز همکاری کرده و ۹۵۰ میلیون تومان در قالب این همکاری پرداخت و پس از نمایش این رقم به میزان سهام بازگردانده می شود.

افشین حبیب زاده در صحبت با خبرنگاران ، در جواب به این سوال که به چه سبب در اظهارنظری اعلام کرده شهرداری تهران ۹۵۰ میلیون برای ساخت فیلم واقعه ی نیمروز پرداخت کرده پس از ان اعلام کرده شهرداری تهران صرفا ۲۵ درصد هزینه های ساخت را داده هست، عنوان کرد: هیچ تضادی میان این دو صحبت وجود ندارد. برای ساخت فیلم واقعه ی نیمروز شهرداری تهران از طریق شرکت عکس شهر که زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هست ۹۵۰ میلیون پرداخت کرده که این میزان همکاری ۲۵ درصدی این شرکت در ساخت فیلم هست.

وی که در ایامی موخر واقعه ی نیمروز را دیده بود این فیلم را اثری شریف شرح کرد و دنبال کرد: عکس شهر طبق اساسنامه و مصوبه هیات مدیره توان دارد در ساخت فیلم هایی که تشخیص می دهند سهیم گردند.

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir