کد خبر ۴۵۴۴۸۱ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۲
تولیت آستان قدس رضوی:

اتهام به آستان قدس از طریق سایت های خاص انجام می شود

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: اتهام به آستان قدس از طریق چند سایت خاص انجام می شود و اینکه گفته می شود مردم اظهار می کنند صحیح نیست.

به گزارش ذاکرنیوز، در روند نبرد تحمیلی نیز دانشجوهای زیاد تاثیرگذار بودند و توطئه های روند های انحرافی من جمله منافقان را خنثی نمودند. 

   تولیت آستان قدس رضوی گفته بود: ایجاد دانشگاه بزرگ رضوی با استفاده از دانشگاه امام رضا(ع)و دانشگاه علوم اسلامی رضوی دنبال می گردد تا علاوه بر جوانان داخل کشور، جوانان کشورهای منطقه نیز با تحصیل در این دانشگاه به نخبگان قابل قبولی مبدل گردند. 

  عضو مجلس خبرگان اهتمام کرد: ایجاد عدالت تعلیم در دانشگاه های منسوب به آستان قدس زیاد ارزشمند هست و لازم هست در روندهای موجود این قسمت تجدید دیدگاه گردد. سبب ایجاد دانشگاه رضوی تربیت نیروی های حوزوی بوده هست. 

  وی عنوان کرد: کوشش می کنیم در حوزه رسانه کارهای ارزشمندی را به انجام رسانیم تا بتوانیم پیام رضوی را به همه جابه جا کنیم. 

  ریاستی عنوان کرد: بودجه فرهنگی در دانشگاه ها ارزشمند هست زیرا اساس کار ما در جامعه فرهنگ بوده که این ارزشمند لازم هست بصورت مخصوص در جایگاه ها علمی مورد توجه قرار گیرد. 

  تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: تهیه خانه برای زوج های دانشجویی و دیگر زوج های جوان در فرمان کار قرار دارد و ارزشی نیز برای وام دانشجویی تعلق داده خواهد گردید. 

  وی گفته بود: مردم بر بر علیه آستان قدس حرف نمی گویند و چند سایت خاص مباحثی من جمله مالیات را مطرح می کنند که امام راحل فرمان دادند آستان قدس و شرکت های تابعه از مالیات معاف می باشند. 

   وی افزود: در زمینه شفافیت موسسه ای بیرون از آستان قدس را مامور به محاسبه کردیم و مجامع عمومی همه مجموعه های منسوب را تشکیل دادیم.شفافیت کارهای آستان قدس به میزانی هست که کوشش می کنیم میزان درآمد و هزینه کرد موقوفات را اعلام کنیم. 

  وی عنوان کرد: میزان نذورات آستان قدس در انتهای سال ۹۵ اکثر از ۲۱ درصد افزایش یافته و سبب آن عرضه خدمات به محرومان و اعتماد خیران و مردم بوده هست. 

   عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: خیلیها می بیان کردند بعضی کارهای را نمی توان انجام داد که ما با اقداماتمان نمایش دادیم می گردد بسیاری از کارها را انجام داد. 

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :مالیات