کد خبر ۴۵۴۴۶۰ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵
محققان انگلستانی می گویند؛

ازدواج به محافظت تندرستی مغز مساعدت می کند

نتایج ارزیابی های تازه نشان می دهد ازدواج و بقاء آن به نحو قایل ملاحظهی منتج به کاهش ریسک زوال حافظه در سنین پیری می شود.

به گزارش ذاکرنیوز، ارزیابی تازه محققان نشان می دهد یک فرد مجرد در قیاس با اشخاص متاهل ۴۲ درصد زیادتر در فراروی مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارد. اشخاص بیوه اکثر از همه در فراروی مبتلا شدن به زوال عقل می باشند اما درباره اشخاص مطلقه چنین ارتباط ای رویت نشد.

   با این حال محققان تاکید می کنند این یافته ها ارتباط مستقیم بین ازدواج و ریسک پایین زوال عقل را اثبات نمی کند.

»

سامرلند در این مورد می گوید: «ما این تحقیق را به این سبب انجام دادیم که مشهور هست ازدواج با طیف گستردهی از فواید تندرستی من جمله طول عمر زیادتر مربوط هست و ما تفکر کردیم این فواید باعث کاهش ریسک زوال عقل می شوند.»

» در ارزیابی تازه، محققان ۱۵ مطالعه ای که به ارزیابی ازدواج و زوال عقل پرداخته بودند را ارزیابی کردند.

یافته ها نمایش داد در قیاس با اشخاص متاهل، اشخاص مجرد قطعی ۴۲ درصد زیادتر در فراروی ریسک زوال عقل قرار داشتند.

به گفته سامرلد، «حدود ۷ نفر از هر ۱۰۰ نفر بالا ۶۵ سال مبتلا به زوال عقل بودند که این رقم درباره اشخاص هرگز ازدواج نکرده نزدیک به ۱۰ نفر در هر ۱۰۰ نفر بود.»

» محققان علاوه بر این دریافتند اشخاص بیوه در قیاس با اشخاصی که تاکنون با همسرشان زندگانی می کردند ۲۰ درصد زیادتر در فراروی مبتلا شدن به زوال عقل قرار داشتند.

»

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :ازدواج