کد خبر ۴۵۴۲۹۹ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
بانک مرکزی بخشنامه کرد؛

الزام بانک ها به ارایه قرارداد به مشتریان/فرم ها یکنواخت شد

اداره قوانین، مجوزهای بانکی و مقابله با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانک ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ کرد.

به گزارش ذاکرنیوز به نقل از پژوهشکده مالی و بانکی، بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر ضرورت استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع مسئولان عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات ارزشی غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا گفت: احتراما همانگونه که استحضار دارند؛ در اعمال تکلیف قطعی در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون ترقی مستمر محدوده اکتساب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ ۰۷.۱۱، ۱۶ مبحث ضرورت یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی و علاوه بر این با هدف ایجاد شفافیت در ارتباطات فیمابین بانک و مشتری و نیز ضرورت دقت به فرهنگ مشتری مداری، فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی بعد از تصویب در شورای پول و ارزش طی بخشنامه های شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ به تاریخ ۱۳۹۲.۰۵.۰۲، ۱۲.۲۳ ۰۹.۰۲ ابلاغ و قطعی گردید هر یک از قراردادهای تازه تسهیلاتی تنها طبق مثال قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

بر همین اساس، بانک ها و موسسات ارزشی مکلف گردیدند با هدف آگاهی تام مشتری، ضامن و ثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ وپس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ هست، در اختیار افراد ذکر شده قرار دهند.

۱۰.۰۵، متاسفانه ارزیابی های به عمل آمده بیانگر از آن هست که در بعضی از بانک ها و موسسات ارزشی این ارزشمند به شکل مناسب مورد دقت قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های صدرالذکر به طور تام رعایت نمی شود.

از این رو درکنار تاکید دو مرتبه بر ضرورت اعمال دقیق مفاد بخشنامه های فوق الذکر، مقتضی است:

اطلاع سانی تام به عموم در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق محتمل من جمله قرار دادن فرم قرارداد ذکر شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک / موسسه ارزشی صورت پذیرد.

قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ شود تا مشری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن اگاهی تام اکتساب نموده و مفاد قرارداد مثال بهمراه قوانین و ضابطه های مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ هست، در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

چگونگی انجام محاسبات مرتبط به اقساط، قسمت از اصل و نفع تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف اختصاص گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه حسابرسی وجه التزام دیرکرد تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی، در قالب جداول ملحق شد قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

۰۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه ارزشی غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اعمال آن نظارت دقیق به عمل آید.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :اراک