آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۴۱۵۷ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۸
صادق فریسات گفت

این جذب روزنه امیدی برای جوانان خواهدبود

مصاحبه با صادق فریسات ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان دشت آزادگان

اداره سوادآموزی یکی از ادارات که بیشترین زحمت ها و تلاشها را بدون سروصدا و حاشیه می کشد ولی کمتر در زمینه فعالیت آن صحبت شده است لذا برای بیان فعالیت و زحمت این بزرگواران سراغ صادق فریسات ریاست محترم نهضت سوادآموزی رفتیم تا ضمن تشکر از زحمات ایشان و همکاران، عملکرد این اداره را مورد بررسی قرار دهیم.

 

بعنوان شروع مصاحبه اولین سوال از ایشان درخواست کردیم خودرا معرفی کند.

 

با یاد ونام خدا بنده صادق فریسات رئیس نهضت سوادآموزی شهرستان دشت آزادگان هستم.افتخار میکنم که در خدمت مردم خوب خودم هستم. بنده درسال68_69در تربیت معلم قم واردعرصه تعلیم وتربیت شدم.درسال 71 واردآموزش وپرورش ودرسال78 موفق به اخذمدرک لیسانس شدم. در سال 90فوق لیسانس خود راازدانشگاه اصفهان اخذکردم و با 28 سال سابقه کاری درخدمت شما هستم لازم به ذکراست که درحدود6سال در دانشگاههای شهرستان تدریس کردم و 15سال از سابقه خود در پست های ستادی آموزش وپرورش مشغول بودم.

 

سوال2_از چه مدت پست ریاست سواد آموزی راعهده دارشدید؟

ج_ازسال93در خدمت پرسنل زحمتکش و آموزش دهندگان هستم و تا کنون خدمتگزار این تلاشگران هستم

 

سوال3_عملکرد نهضت سوادآموزی را طی مدیریت خود بیان کرده همچنین نوع فعالیت این اداره را بیشتر مطرح کنید؟

ج_قبل از هر چیز باید از مدیران و همکاران سابق خود تقدیروتشکر کنم که الحق والانصاف فعالیت آنان مشهود است.از زمانی که بنده مسئولیت این اداره رابرعهده گرفتم بنا بر اعتراف اکثر بزرگواران چه خود پرسنل وچه مسئولین اداره آموزش و پرورش،یک تحول اساسی از نظر کمی و کیفی ایجادشدبطوری که با ارقام واعدادمیتوانم توضیح دهم ازسال94الی96بالغ بر4374نفر به عنوان آموزشی جذب کردیم وتعداد 481آموزش دهنده که مسئولیت تدریس این تعداد را به عهده گرفتند را دراختیارداشتیم. که به تفکیک برای شما شرح خواهم داد.

 

سوال4_ساختار آموزش که دارید به تفکیک کاری توضیح دهید؟

ج_ساختارآموزش یا دوره هایی که داریم به سه بخش عمده میتوان یاد کرد.1_سوادآموزی2_تحکیم3_انتقال دوره سوادآموزی برای افرادی که اصلا درس نخوانده اندونیزافرادی که کلاس اول ودوم ونیزمردودی سوم هستند. دوره تحکیم:افرادی که به گونه ایی قادر به ادامه تحصیل نیستند. دوره انتقال:در واقع معادل دوره ابتدایی هستندو افرادمردودی کلاسهای پنجم به پایین هستند

 

سوال5_آمار کلاسی که طی مدت مدیریت خودداشتیدچقدراست؟

ج_تعداد901کلاس ازسال94الی96 دایر بوده که براساس آمارسال95 میتوان گفت91%از سن10تا49ساله هستندکه این درصد بیسوادی در آقایان9%بوده وآمار3213نفر تقریبا میباشند. اما متاسفانه آماربیسوادی در بانوان بیش از این هست بطوری که ما 77% با سوادو23%جامعه بانوان که تعداد 8046بیسوادهستند که در مجموع 32% منطقه با آمار11259نفربیسواد داریم.

 

سوال6_بابت تشویق آموزش دهندگان و نیز افراد بیسواد چه برنامه ایی تدارک دیده اید؟

ج_در ازای هر دوره سوادآموزی برای قبول هرنفرمبلغ شش میلیون وهشتصدهزارریال به آموزش دهنده پرداخت می کنیم.برای قبولی دوره انتقال مبلغ هشت میلیون وچهارصد هزارریال و برای دوره تحکیم مبلغ یک میلیون وسیصدهزارریال پرداخت میکنیم. در دوره سوادآموزی فقط،به کسی که درس می خواند مبلغ یک میلیون و سیصدوچهل هزارریال بعنوان تشویقی پرداخت می کنیم.

 

سوال7_برای سال96شما چه تعداد نفرات جذب کردید؟

جواب_درسال96حجم عملیات بین مدیریت آموزش وپرورش و اداره کل بسته میشود که برای امسال610نفر سوادآموزی310نفرتحکیم400نفر انتقال جذب کنیم. ما تاکنون توانستیم428نفردر مرحله سوادآموزی405نفرانتقال300نفر تحکیم برای سال96جذب کنیم

 

سوال8_نحوه آموزش افرادآموزش دهنده به چه صورت است؟

ج_در طول سال دوره آموزشی و توانمندسازی آموزش دهندگان ایجاد میشود که بصورت مجازی وغیر حضوری انجام میشودسپس امتحانی گرفته میشود که وقتی آموزش دهنده نمره بالای حدنصاب را اخذ کرد میتواندفعالیت خود راادامه دهد.

 

سوال9_جذب آموزش دهنده ها به چه صورت است؟

ج_قراردادی با برخی موسسات بسته میشود که این موسسات موظفند حق الزحمه کارکردآموزش دهندگان را تأمین کنند. قبل از دو ماه بخشنامه ایی دریافت کردیم که از افرادی که از سال79تا سال91 با شما فعالیت دارنندرا معرفی ومدارک آنان ارسال شود.ما حدود100نفر که مدرک لیسانس داشتند را معرفی کردیم.منتظریم بر اساس حق وحقیقت وعدالت و قانونمندی جذب صورت گیرد. براساس بخشنامه وآموزش وپرورش، مصوبات مجلس،هيیت دولت برای این زحمت کشان تصمیم جدی گرفته شود.و این نوع جذب یک روزنه امیدی برای آنان بازخواهدشد تا جرقه ایی در زندگی آنان زده شود و واردجلگه تعلیم وتربیت شوند.

 

سوال10_با توجه به سروصدای اخیری که در جذب های مختلف صورت گرفته است آیا جذب آموزش دهنده ها درنهضت سوادآموزی وارد حاشیه و امورسیاسی خواهدشد؟

ج_مطمئنن و به یقین اگرجذبی صورت گیرد براساس قانون وقانونمندی صورت میگیردو براساس آن بخشنامه ومستند اینکار صورت خواهدگرفت وهیچکس نمیتواند بر اساس سلایق دخل وتصرف کند انتظارمیرودجوانان آموزش دهنده بنیه آموزشی خود را محکم و مطالعات خود را بیشترکنند چرا که استعداددارند. همین انتظار خانواده ها خود روزنه امیدی خواهدبود.افرادی که واقعا زحمت کشیدندوتلاش کردند و در شب و روز در گرما وسرما از تلاش و کوشش دست نکشیدند این لیاقت دارنند

 

سوال11_انتظاراتی که از مردم دارید؟

ج_بعنوان خدمتگزار از همه مردم انتظار میرود برای ریشه کنی بیسوادی کمرهمت راببندند.افراد تحصیل کرده وتأثیرگذار با ما همکاری داشته باشندکه افراد بیسواد معرفی شوند تا بتوانیم آنان راجذب کنیم و در ظرف چندسال آینده ریشه بیسوادی از بن کنده شود ویک نفر بیسواد نخواهیم داشت

 

سوال12_انتظاری که از مسئولین شهرستانی،استانی وکشوری دارید در چه حدی خواهدبود؟

ج_جامعه ایی که با سوادباشد قانونمندخواهدشد ومعضلات و مشکلات هرجامعه ایی در بیسوادی است لذا انتظارمیرود مسئولین ما را همراهی کنند و با یک فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب بتوانیم بیسوادی را از بین ببریم.به مشکلات و معضلات ما توجه کنند.دست ما را بگیرنند تا با همت همه گام مثبتی برداشته شود.

 

سوال13_صحبتهای پایانی شما چه خواهدبود؟

ج_تقدیروتشکر از تیم خبرنگاری و اصحاب رسانه وتشکراز حضورشما جناب آقای نیسی که همیشه در انعکاس اخبار منطقه تلاش وهمت داشتید. ازپرسنل خدوم وزحمتکش سواد آموزی همچنین آموزش دهندها تشکر میکنم.قطعا زحماتی که این عزیزان می کشند غیرقابل جبران است ولی بنده دست همه عزیزانی که با ما همکاری می کنند را می بوسم. از تمامی ارگانها ونهادهایی که کمک کردند از جمله هلال احمر،اداره بهزیستی،آموزش وپرورش،اداره کشاورزی،و همه عزیزانی که نسبت به جذب،قبولی،کیفیت،کمیت یاری دادند سپاسگزارم. 17شهریور روز جهانی سواد و دیگری7دی تاسیس نهضت سوادآموزی از مناسبت های مهمی هستند که میتوان با فرهنگ سازی این روزها را گرامی بداریم.

 

مصاحبه با صادق فریسات در تاریخ 96/9/13 صورت گرفت.صداقت، نجابت این بزرگوار چنان بود که مصاحبه ایشان با گذشت دو ساعت همچنان شیرین وجذاب بود.

 

نبی نیسی/خبرنگار

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir