کد خبر ۴۵۴۱۴۳ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۶
رئیس سازمان تعلیم و پرورش استثنایی در عنوان کرد وگو با فارس عنوان کرد

سهمیه جذب 400 معلم مدرسه ها استثنایی در امتحان استخدامی/ کم بودن مربی تعلیم دیده در حوزه اوتیسم

رئیس سازمان تعلیم و پرورش استثنایی کشور عنوان کرد: برای جبران کم بودن 700 نیروی آدمی در این حوزه، سهمیه حدود 400 نفر در امتحان استخدامی برای مدرسه ها استثنایی حدس شده هست.

مجید قدمی رئیس سازمان تعلیم و پرورش استثنایی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و پرورش خبرگزاری فارس، با اشاره به کم بودن 700 نفری نیروی آدمی در این حوزه، بیان داشت: برای جبران این کم بودن، سهمیه حدود 400 نفر در امتحان استخدامی برای مدرسه ها استثنایی پیش‌بینی شده هست و برای 300 نفر باقی‌مانده هم ناچاریم بازنشستگی نیروهایی که سال‌های خدمتشان پر شده را به دیرکرد بیندازیم و از نیروهای برنامه ای استفاده کنیم.

قدمی افزود: با دقت به اینکه سهمیه‌هایی برای تأمین نیرو در دانشگاه فرهنگیان در دیدگاه گرفته‌ایم، تا چند سال آینده که این اشخاص فارغ‌التحصیل گردند، مشکل ما در حوزه نیروی آدمی تعلیم و پرورش استثنایی کم خواهد گردید.

   رئیس سازمان تعلیم و پرورش استثنایی کشور در مورد کم بودن محیط تعلیمی عنوان کرد: ما 1570 مدرسه داریم که 180 پروژه را خیرین ساخته‌اند و با دقت به اعمال طرح تلفیقی، در بیشتر گروه‌ها کم بودنی وجود ندارد و صرفا در حوزه اوتیسم مشکل داریم که آن هم بیشتر از کم بودن محیط تعلیمی، کم بودن مربی آموزش‌دیده احساس می‌شود. 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir