کد خبر ۴۵۴۰۲۷ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۴۶
سرکارخانم حسینی گفت

جامعه معلولان مورد کم توجهی وکم لطفی قرارگرفت

بمناسبت12آذر روز جهانی معلولین جشنی درشهرستان کارون برگزارشد

به مناسبت دوازده آذرروزجهانی معلولان ازسوی انجمن خیریه ی یاوران الهی توانخواهان کارون، بامدیریت سرکارخانم الهام حسینی جشن باشکوهی همراه باسفره ی ناهار باحضوراعضاء شورای اسلامی کارون،توانخواهان وخانواده های محترم آنان در روزیکشنبه برگزارشد.

 

مراسم باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید باصدای یکی ازتوانخواهان آغاز،سپس نوای سرودملی نواخته شد.

 

خانم الهام حسینی مدیرعامل انجمن،ضمن تبریک روزجهانی معلولین و خوش آمدگویی ازمهمانان وحضارگرامی مختصری از فعالیتهای وعملکرداین انجمن رامطرح،سپس برخی مشکلات توانخواهان ازجمله عدم مناسب سازی،اشتغال،وعدم خدمات را بیان کردند.

 

وی همچنین افزودند:انتظارمیرودکه مسئولین نسبت به این قشر اهتمام ورسیدگی های لازم وجدی را داشته باشند وبایک برنامه ریزی منسجم ومنظم جامعه ی توانخواهان رادریابند.

 

احمدمرمضی یکی ازتوان خواهان بابیان دکلمه ای جامعه ی فراموش شده ی خود رایادآوری کردندوگفتندکه این قشرعضوی ازجامعه ی بزرگ ایرانی  است که حق زندگی دارند امامتاسفانه مورد بی مهری وکم لطفی قرارگرفته است بطوری که حقوق شهروندی واجتماعی آنان به هیچ وجه دیده نشده است که انتظارمیرودجامعه ومسئولین دست دردست هم داده واین قشر را دریابند.

 

این مراسم بااجرای آیتم های شادومفرح به پایان رسید.

 

نبی نیسی/خبرنگار

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :