کد خبر ۴۵۴۰۲۳ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۰
جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر بندرامام خمینی ره برگزار شد.

ولی پور مسئول اداره ورزش و جوانان

بادرخواست و پیگیری ولی پور مسئول اداره ورزش و جوانان و همکاری فلاحی رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر مبنی بر برگزاری چند همایش پیاده روی تا آخر سال بمنظور ایجاد شور و نشاط بیشتر درجامعه و همگانی کردن ورزش جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهرمورخ ۹۶/۰۹/۱۱برگزارشد.

خوزستان،ذاکرنیوز،بندر امام خمینی (ره ) سجاد ولی پور مدیر ورزش و جوانان بندر امام خمینی ره گفت: جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر بندرامام خمینی ره برگزار شد. بادرخواست و پیگیری ولی پور مسئول اداره ورزش و جوانان و همکاری فلاحی رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر مبنی بر برگزاری چند همایش پیاده روی تا آخر سال بمنظور ایجاد شور و نشاط بیشتر درجامعه و همگانی کردن ورزش جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهرمورخ ۹۶/۰۹/۱۱برگزارشد. دراین جلسه که اعضای شورای اسلامی شهر،عالی پور معاونت بخشداری،ولی پور مسئول ورزش و جوانان،فاطمی مسئول فرهنگ و ارشاد اسلامی،فتاحی مسول روابط عمومی شهرداری حضور داشتند درخصوص دستور کار اول جلسه (برگزاری همایش پیاده روی)با همکاری همه ارگانهای دولتی بحث و تبادل نظر گردید و با برگزاری چند همایش پیاده روی تا آخر سال ۹۶(آذرماه،بهمن ماه واسفندماه موافقت شد و همچنین بمنظور همگانی کردن بیشتر ورزش و تاکید بر ورزش صبحگاهی مقرر گردید شهرداری محترم بندرامام خمینی ره نسبت به مجهز کردن پارکهای عمومی درسطح شهر به سیستم صوتی و نصب تجهیزات بیشتر ورزشی اقدام کند. خبرنگار استان خوزستان : حکیم عتیقی

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir