کد خبر ۴۵۲۶۱۴ انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۷
افتتاح کتابخانه مدارس شهرستان حمیدیه

کتابخانه مدرسه الغدیرحمیدیه افتتاح شد

باحضورمسئولین اداره آموزش وپرورش حمیدیه کتابخانه مدارس افتتاح گردید

افتتاح کتابخانه مدرسه الغدیر بمنظور تشویق و ایجاد انگیزه ی مطالعه بین دانش آموزان مدارس با حضور آقای مشعلی کارشناس ارزیابی عملکرد،خانم شکاری کارشناس مسئول آموزش متوسطه وآقای طرفی  کارشناس اداره آموزش وپرورش حمیدیه، کتابخانه مدرسه الغدیر افتتاح شد.

 

آقای مشعلی در زمینه مطالعه وتشویق دانش آموزان گفت:مطالعه و کتاب غذای روح بشرهست.اقداماتی که درمدارس شهرستان حمیدیه برای مطالعه دانش آموزان صورت گرفته و حمایتهایی که ازبرنامه مطالعه صورت میگیرد،منابعی است که از طرف خیرین جذب شده وبین مدارس توزیع شد.

 

کتابهایی هم از سوی اداره آموزش و پرورش تهیه شده دراسرع وقت بین مدارس توزیع خواهدشد.برای فرهنگ سازی مطالعه توصیه میشودکه دانش آموزان علاوه برکتابهای درسی،به مطالعه آزاد روی آوردند و با یک برنامه ریزی منظم همراه با معاونین پرورشی هماهنگ شده تا فرهنگ سازی مطالعه گسترش یابد.

 

لفته حلفی مدیرمدرسه الغدیر در افتتاح کتابخانه با اهمیت جلوه دادن مطالعه آزادگفت:هدف از افتتاح این کتابخانه باتوجه به گسترش فضای مجازی درصدد آن هستیم که باردیگر دانش آموزان رابسوی بوستان علم و دانش هدایت که همان کتاب وکتابخوانی هست برگردانیم.

 

با این روش کاری خواهیم کرد که دانش آموزان در زمینه دروس خود تحقیق میدانی بکنند.ضمن اینکه سبب خواهدشدکه دانش آموزان با نحوه امانتداری آشناخواهندشدکه چیزی که به امانت بگیرنندبه موقع برگردانند.

 

ما سعی میکنیم از دبیران خود کمک بگیریم که در اوقات فراقت دانش آموزان آنان رابه نحوه مطالعه آزاد آشناکنندتااین فرهنگ مطالعه دربین آنان جا بیفتد.وانتظارداریم ازسوی مسئولین هم موردحمایت قرارگیریم.

 

سجادپویایی یکی از دانش آموزان مدرسه الغدیر گفت:تشکر میکنم از مسئولینی که نسبت به راه اندازی کتابخانه اهتمام ورزیدند.در واقع مطالعه آزاد و انس گرفتن با کتاب میتواند دانش ما رابیشتر کند.

 

لازم به ذکر است این فعالیت با همکاری وهماهنگی لیلاشکاری کارشناس متوسطه تدارک دیده شد.

 

نبی نیسی/خبرنگار

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :