کد خبر ۴۵۲۴۷۳ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۳
انتصابات جدید در استان خوزستان

مکارمی دستیار استاندار خوزستان در امور اجتماعی و فرهنگی شد

طی حکمی از سوی دکتر شریعتی استاندار خوزستان مرادعلی سعیدی پور به عنوان سرپرست بخشدار مرکزی شهرستان هفتگل شد.

خبرگزاری ذاکر _ خوزستان

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر شریعتی استاندار خوزستان یک دستیار،یک بخشدار و سه معاون فرماندار منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری ذاکر از استان خوزستان دکتر شریعتی استاندار خوزستان مهدی مکارمی را به عنوان دستیار خود در امور اجتماعی و فرهنگی منصوب نمود.

بر پایه همین گزارش مرادعلی سعیدی پور نیز با حکم استاندار به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان هفتگل منصوب شد.

همچنین در احکام جداگانه ای از سوی استاندار خوزستان سید حمید حسینی سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان هفتگل،شهرام هزاریان سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان اندیکا و عزیز قنبری بیرگانی به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان لالی منصوب شدند.

 

علیرضا بهمنش:خبرگزاری ذاکر _ خوزستان

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir