کد خبر ۴۵۲۴۶۹ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۹
استاندار سمنان:

شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفر سمنان تشکیل شود

سمنان - استاندار سمنان با اظهار اینکه کارخانه ها و واحدهای تولیدی ضروری هست نسبت به پرداخت معوقات کارگران کوشش کنند، اظهار کرد: شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفر استان تشکیل گردد.

وی اضافه کرد: برای اصلاح قانون کار در استان سمنان آمادگی تمام وجود دارد ولی ضروری هست این قانون به نوع ای اصلاح گردد که کارگران و کارفرمایان از آن  به نحو خوب برخوردار گردند و قانون منافع هر دو را موردنظر قرار دهد.

استاندار سمنان بابیان اینکه بازخورد دقت به کارگران به کل جامعه بازمی گردد، ابراز داشت: بعضی واحدهای صنعتی و تولیدی در استان ماه ها هست که نتوانستند حقوق کارگران را پرداخت کنند بنابراین بصورت مخصوص برای برطرف  معوقات پرداخت نشده کارخانه و شرکت های تولیدی استان اقدام می کنیم.

خباز در ادامه اهتمام کرد: پیامبر به علامت قدرشناسی از کوشش و جایگاه کارگران در منظر عمومی دست کارگر را می بوسد بنابراین در مجموعه ای که کارفرما به کارگر در نظر دارد، کارگران در زمینه یاری به کارفرما گام بر می دارند.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :سمنان