کد خبر ۴۵۲۲۳۱ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۸

نخستين فيلم از حضور رهبر معظم انقلاب در مناظق زلزله زده

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :