کد خبر ۴۵۲۲۳۰ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۹

فیلم دیگر از حضور مقام معظم رهبری در میان زلزله زدگان سرپل ذهاب

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :