آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۱۷۴۷ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۸

سخنان مهران مدیری در بیان طنز آمیز سوء مدیریت بحران+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :