آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۱۵۶۸ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۱
قیصر کرد رئیس کمیته امداد

حمایت خیرین پتروشیمی فن آوران از ۱۳ فرزند یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بندر ماهشهر

خیرین پتروشیمی فن آوران ماهیانه مبلغ ۱۵۰۰ هزار ریال بابت ۱۲ دانش آموز و ۲۵۰۰ هزار ریال بابت دانشجوی تحت حمایت خود پرداخت می نمایند.

    خوزستان ذاکر نیوز: بندر ماهشهر :

حمایت خیرین پتروشیمی فن آوران از ۱۳ فرزند یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان  بندر ماهشهر به گزارش خبرنگار ذاکر نیوز از کمیته امداد

قیصر کرد گفت: تعدادی از پرسنل خیر پتروشیمی فن آوران از ۱۳ فرزند یتیم در قالب طرح اکرام حمایت می نمایند. کرد در ادامه افزود: خیرین پتروشیمی فن آوران ماهیانه مبلغ ۱۵۰۰ هزار ریال بابت ۱۲ دانش آموز و ۲۵۰۰ هزار ریال بابت دانشجوی تحت حمایت خود پرداخت می نمایند. کرد در اداما افزود: خیرین نیک اندیش در ابتدای سال جاری جهت ۱۳ فرزند معنوی خود ملبغ ۱۱۳۴۹۰۰۰ هزار ریال پرداخت نمودند. کرد در ادامه به پرداخت هزینه درمان یکی از فرزندان تحت حمایت خبر داد و گفت کمیته امداد شهرستان ماهشهر هم اکنون از ۸۶۱ فرزند یتیم در قالب طرح اکرام و محسنین را به عهده دارد.

خبرنگار استان خوزستان : سیده نگین دیده بان 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :