کد خبر ۴۵۱۵۵۹ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۴
معاون فرماندار شادگان گفت :

اعضای هیأت رئیسه شورای شهرستان شادگان انتخاب شدند

حاتم آلبوخنفر بعنوان نائب رئیس ، مهدی یاری به عنوان منشی و احمد عسکراوی بعنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان شادگان انتخاب شدند .سپس اعضای شورای شهرستان آقای مهدی یاری را به عنوان نماینده شهرستان در شورای اسلامی استان معرفی کردند .

خوزستان : ذاکر نیوز : شادگان :

اعضای هیأت رئیسه شورای شهرستان شادگان انتخاب شدند معاون فرماندار شادگان گفت : در جلسه ای که امروز در محل فرمانداری برگزار شد هیأت رئیسه شورای شهرستان شادگان تعیین شد . نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در ابتدای جلسه ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت چهار ساله اعضای شورای اسلامی شهرستان در دوره گذشته ، انتخاب اعضای جدید شورای شهرستان برای پنجمین دوره شورای اسلامی را به آنان تبریک گفت و بر ضرورت افزایش تعامل و همدلی در جهت رسیدگی به مشکلات شهرستان تأکید کرد . معاون فرماندار شادگان با اشاره به اهمیت شوراهای فرادست در راستای انجام بین بخشی و فرابخشی و گسترش و تعمیم حقوق شهروندی از طریق نقش آفرینی در تصمیم سازی ، ایجاد تعامل تنگاتنگ بین شوراهای اسلامی و دستگاه های اجرایی شهرستان را خواستار شد . در ادامه جلسه با قرایت سوگند نامه توسط اعضا و انجام رأی گیری طاهر مقدم به عنوان رئیس شورای شهرستان ، حاتم آلبوخنفر بعنوان نائب رئیس ، مهدی یاری به عنوان منشی و احمد عسکراوی بعنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان شادگان انتخاب شدند .سپس اعضای شورای شهرستان آقای مهدی یاری را به عنوان نماینده شهرستان در شورای اسلامی استان معرفی کردند .

خبرنگار استان خوزستان : سیده نگین دیده بان 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :