آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۱۴۱۶ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۵

مدیرکل اداره بحران ایلام از مردم خواست امشب در پارک ها بخوابند

ایلام-مدیرکل اداره آشفتگی ایلام از مردم خواست امشب در پارک ها بخوابند.

 

جلسه اداره آشفتگی در حال تشکیل هست و برق محل های از شهر که  قطع شده هست بزودی وصل می شود.

وی از مردم خواست: خونسردی خود را محافظت کنند و با آرامش شهر را رها کنند.

منبع :
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir