کد خبر ۴۵۱۳۱۱ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۵
سامح شکری:

مصر نگران توسیع دامنه تنش های موخر در منطقه است

وزیر کارها خارجه مصر گفت که مصر نگران گسترده شدن دامنه تنش های موخر در منطقه هست.

وی تاکید کرد: نتایج منفی این تنش ها بلاخره بر روی امنیت تمام منطقه تاثیر خواهد گذاشت.

وزیر خارجه مصر در ادامه اظهارات خود اضافه کرد: مصر نقش منطقه ای و کوشش خود را برای محافظت امنیت عربها انجام می دهد. به چه علت که مصر درباره اتفاقات منطقه و مداخله منفی در کارها درونی کشورهای عربی و گسترده شدن دامنه بحرانها نگران هست و به صورت مقتضی در  مورد دور نگه برخوردار بودن منطقه از آشفتگی هایی که به طور اساسی به ملل عرب ضربه می زند، اخطار می دهد.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :امور خارجه