کد خبر ۴۵۱۱۶۰ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۷

اخذ دستورات تکمیل کادر بیمارستان جدید التاسیس شهدا ء پارس آباد مغان

 اردبیل ذاکر نیوز (علی رضا ارژنگی)

اخذ دستورات تکمیل کادر بیمارستان شهدا و تجهیزبیمارستان و اخذ مجوز مجتمع اموزش پزشکی و mri و ct  و

حل مشکلات سلامت شهرستان مرزی پارس آباد مغان توسط دکتر شکور پور حسین نماینده مردم شریف شهرستانهای پارس آباد مغان و بیله سوار مغان با دکتر قاضی هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . گفتنی است شهرستان مرزی پارس آباد مغان 200هزار نفر جمعیت دومین شهرستان استان در شمالغرب کشور و در شمالی ترین نقطه استان در مجاورت رودخانه پر آب ارس و کشور مسلمان جمهوری آذربایجان و در225 کیلومتری مرکز  استان (اردبیل )واقع است  

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir