کد خبر ۴۵۱۰۴۵ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۷

سکه تمام، مرزشکنی می کند؟

در آخرین روز کاری هفته سابق، سکه تمام بهار آزادی چهارمین افزایش متوالی را تجربه کرد تا به آستانه مرز روانی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برسد. روز چهارشنبه، سکه ۵ هزار تومان رشد کرد و به بهای یک میلیون و ۳۴۹ هزار تومان آمد. به گفته بعضی بازیگران ارزی، خرید و فروش گران توقع داشتند، پس از روز سه شنبه جریان افزایشی سکه به سبب اشباع خریدها متوقف گردد، اما رشد بهای اونس و ورود به محیط هزار و ۲۸۰ دلار تا حدی توقع ها را دگرگونی داد. با تکیه بر رشد اونس، خرید و فروش گران فنی نیز خریدهای خود را بالا بردند.
بنا بر خبر ها غیررسمی، جریان افزایشی سکه حتی در ساعات انتهاءی و غیررسمی روز چهارشنبه ادامه داشت و این فلز گرانبها مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان را در معاملات پشت خطی باخت. در این شرایط، شنیده ها بیانگر از آن هست که توقع ها افزایشی خرید و فروش گران فنی پس از رشد روز چهارشنبه زیادتر شده هست. به گفته فعالان، خرید و فروش گران فراوانی در توقع شروع روز شنبه و ورود به بازار سکه می باشند.

در شرایطی که سکه تمام روز آخر هفته را با افزایش به انتهاء برد، دلار در بازار موازی گرایش زیادتری به افت داشت و بلاخره با کم شدن یک تومانی روی نرخ ۴ هزار و ۷۳ تومان ایستاد. به گفته فعالان، روز چهارشنبه متغیر افزایشی ویژهی در بازار حاضر بودن نداشت و میزان تقاضا نیز نسبت به روزهای قبل پایین آمده بود. این در حالی هست که خرید و فروش گران فردایی به شدت به دنبال گذر دلار از مرز ۴ هزار و ۱۰۰ تومان می باشند. بازدهی ۲ درصدی سکه

 هفته سابق، خرید و فروش گران زیادتر از بازار دلار به معاملات سکه دقت داشتند؛ در حقیقت جریان نسبتا آرام شاخصه ارزی و تغییرات هیجانی در بازار سکه موجب شده بود که خرید و فروش گران هفته سابق مشی خود را دگرگونی دهند. این اتفاق در حالی رخ داد که سکه هفته را نیز کم شدنی شروع کرده بود. روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را با نرخ یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان به انتهاء برد که کم شدنی هزار تومانی نسبت به نرخ بسته شده روز پنج شنبه داشت. پس از آن نرخ در جاده افزایشی جای گرفت که سیر خود را تا آستانه مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دنبال کرد. روز یکشنبه، سرآغاز رشد فلز گرانبهای درونی با افزایش۶ هزار تومانی بود که آن را به کانال یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان برد. روز دوشنبه هیجان انگیزترین روز بازار در هفته سابق بود، محلی که سکه تمام بهار آزادی با ۱۴ هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و ۳۳۷ هزارتومان آمد. این بیشترین بهای سکه در ۵۳ ماه سابق بود.

روز سه شنبه، رشد سکه نصف گردید و این فلز گرانبها با ۷ هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و ۳۴۴ هزار تومان آمد. در چهارمین روز هفته، فلز گرانبهای درونی به آستانه مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان آمد، اما نتوانست از آن گذر کند. این مبحث موجب گردید که بعضی خرید و فروش گران گمان کنند سکه به سقف نرخ خود رسیده هست. آ سکه بازان خریدهای فراوانی را در بازار انجام داده بودند و احتمال داشت قصد بگیرند در روزهای آتی بعضی از سکه های خریداری شده را به فروش برسانند.      با این حال، روز چهارشنبه جریان افزایشی سکه ادامه یافت و با ۵ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۳۴۹ هزار تومان آمد. طلای بین المللی روز چهارشنبه در محیط هزار و ۲۸۰ دلار جای گرفت و این مبحث بار دیگر توقع ها افزایشی را در بازار سکه فعال تر کرد. هم وقت، به گفته فعالان، جریان افزایشی سکه موجب شده بود که بعضی از خرید و فروش گران بازارهای موازی نیز وارد معاملات طلا گردند و با خریدهای سکه نرخ را تحت تاثیر قرار دهند. به گفته فعالان، پس از ساعت ۳ بعدازظهر و تعطیلی تقریبی بازارهای رسمی، نرخ سکه تمام راه افزایشی را دنبال کرد و از مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان گذر کرد. بعضی از خرید و فروش گران تحت تاثیر حوادث ساعات انتهاءی روز چهارشنبه و روزهای تعطیل پنج شنبه و جمعه توقع دارند که بهای سکه در ابتدای معاملات روز شنبه بالای مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معاملات خود را شروع کند. در این میان، کم شدن بهای اونس و دلار توان دارند مانعی بر سر افزایش نرخ سکه باشند. سکه تمام، مرزشکنی می کند؟  آرامش سکه های کوچک
نیم سکه که با نرخ ۶۷۵ هزار تومان هفته را شروع کرده بود، بلاخره با نرخ ۶۷۹ هزار تومان به کار خود انتهاء داد. سکه که پنج شنبه ۲ هفته پیش با نرخ ۳۸۲ هزار تومان به کار خود انتهاء داده بود، پنج شنبه سابق روی نرخ ۳۸۰ هزار تومان جای گرفت. فعالان بازار ارزشمند ترین سبب ناهمسویی جریان سکه های کوچک با سکه تمام را به جریان دو هفته پیش بازار سکه وابسته کردند. به گفته آنان، نیم سکه و ربع سکه زودتر از سکه تمام به پیشواز افزایش نرخ ها رفتند و همین مبحث موجب گردید که این فلزها در هفته سابق رشد ویژهی را تجربه نکنند.  روزهای آرام دلار

روز شنبه دلار با ۶ تومان کم شدن به بهای ۴ هزار و ۵۱ تومان رسید؛ از انجایی که تعداد ای از خرید و فروش گران در توقع نزول شاخصه ارزی به زیر سطح ۴ هزار و ۵۰ تومان بودند، شاخصه ارزی با قدرت فراوانی روز یکشنبه در راه افزایشی جای گرفت و با ۱۷ تومان افزایش به بهای ۴ هزار و ۶۸ تومان آمد.     روز دوشنبه، رشد دلار پی گرفته گردید و این ارز با ۸ تومان افزایش تا نرخ ۴ هزار و ۷۵ تومان بالا رفت. روز سه شنبه زیادتر خرید و فروش گران در توقع ادامه جریان صعودی و شکسته شدن سطح ۴ هزار و ۱۰۰ تومانی بودند.  افت روز آخر

   روز چهارشنبه نیز این ارز یک تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد تا بلاخره با نرخ ۴ هزار و ۷۳ تومان به کار خود انتهاء دهد. هزار دینار عراق روز چهارشنبه ۳ هزار و ۲۴۰ تومان نرخ خورد که ۱۰ تومان کمتر از سه شنبه بود.  سکه تمام، مرزشکنی می کند؟ 
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir