کد خبر ۴۵۰۵۰۴ انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۴

تمدید مهلت فرستادن آثار دهمین سوگواره مهر محرم تا ۳۰ ابان تمدید شد

با اظهار دبیرخانه مسابقه میان المللی رسانه های دیجیتال «مهرمحرم» مهلت فرستادن آثار در قسمت های رسانه های برخط و نرم افزارها تا ۳۰ آبان تمدید گردید.

به گزارش ذاکرنیوزمحرم» مهلت فرستادن آثار در بخش‌های رسانه‌های برخط و نرم افزارها تا 30 آبان تمدید گردید.

اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان قسمت رسانه‌های برخط و نرم‌افزارها در آذر سال جاری و در تهران برپا می‌شود.

دبیر سوگواره ملی و بین‌المللی «مهر محرم» در نکته بخش‌های مسابقه‌ای دهمین سوگواره ملی و سومین سوگواره بین‌المللی مهر محرم اضافه کرد: هنرهای دیجیتال، رسانه‌های برخط و نرم‌افزارهای بخش‌های مسابقه‌ای این سوگواره هست.

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir