آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۰۰۶۷ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰

تاکید بر برخورد با قلیان سراهای غیرمجاز

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: تنها برخورد با قلیان سراهای غیرقانونی در فرمان کار پلیس هست و طرح ای برای برخورد با قلیان سراهای برخورداری مجوز نداریم.

سردار حسین رحیمی در صحبت با ذاکرنیوز، با تبیین به برنامه برخورد پلیس با قلیان سراها بیان کرد: پیشرفت قلیان سراها به محلی رسیده که هر صنفی برای آنکه بخواهند فروش شان بالا رود و مشتری جذب کنند در مغازه هایشان قلیان می گذارند. ما برنامه ای برای برخورد با قلیان سراهای برخورداری مجوز که تعلیم های ضروری را دیده و برخورداری پروانه می باشند نداریم لکن پلیس و دستگاه قضایی تاکید بر جمع آوری قلیان سراهای غیرمجاز دارند که طبق مرسوم در آنان اقداماتی غیرقانونی مانند مواد مخدر، بکارگیری از مواد شیمیایی سرطان زا و ...

اگر قلیان سراها در چارچوب قانون نباشند حتی کت و شلوار فروشی ها هم برای آنکه فروش خود را بالا ببرند از قلیان بکارگیری می کنند.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir